News
Kalayaan Laguna, PH
News
  • 17 Aug, 2023
Lingguhang Pagtataas ng Watawat at pagbibigay pagkilala sa Samahan ng KALAYAAN ORGANIC PRACTITIONER ASSOCIATION (KOPA) ng Barangay San Antonio.

Hulyo 31,2023 Isang mapagpalang araw,minamahal kong Kalayaeños! Sa pangunguna [...]

Kalayaan Laguna, PH
News
  • 17 Aug, 2023
Binigyan ng pagkilala ang ating kasamahan sa paglilingkuran na si Lottie Raturat Rosario

ulyo 31,2023 Isang mapagpalang umaga,minamahal kong Kalayaeños! Sa pamumuno ng [...]

Kalayaan Laguna, PH
News
  • 17 Aug, 2023
Binigyan ng pagkilala ang ating kasamahan sa paglilingkuran na sina Gng. Loida Quemada

ulyo 31,2023 Isang mapagpalang umaga,minamahal kong Kalayaeños! Sa pamumuno ng [...]

Kalayaan Laguna, PH